Voorbeeldpremie

Goedkoopste autoverzekering

Waarom kiezen voor Polis7?

Gezinsverzekering

Vul hieronder je postcode en huisnr. in en bereken direct je goedkope gezinspremie!

1.
2.

Disclaimer

Informatie op polis7.nl

polis7.nl stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor polis7.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht je op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we je aan om contact op te nemen met polis7.nl om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

polis7.nl is een initiatief van Stellema uit Kollum, Friesland en verkoopt financiële producten. De informatie op deze website, waaronder de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies. polis7.nl raadt je dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met Stellema.

Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we je er expliciet op wijzen dat polis7.nl niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: polis7.nl;
Gebruik(en): Alle denkbare handelingen;
U: De gebruiker (bezoeker) van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kun je geen content of delen van deze pagina gebruiken.